Coaching

Koučování je klíčovým prvkem projektu MOSTY. Pomůže vám pochopit, zpracovat a aplikovat vše, co se naučíte po celý rok strávený v Praze. Společně s koučem se budete také na stáž připravovat, a po jejím skončení ji i vyhodnocovat.

Proces koučování vám umožní rozpoznat Boží volání a také ho žít. Při pravidelných rozhovorech s koučem se zamyslíte nad tím, kde jste, kam byste měli jít, a jak se tam chcete dostat. V rámci projektu MOSTY jsou chvíle učení, mentorování a supervize. Většina z nich bude napojena na studijní skupinu, do které budete patřit. Ale kouč je tu, aby vás poslouchal a pomohl vám rozeznat, kam vás Bůh vede.

Tři fáze koučování 

Coaching

Koučování začíná poté, co se zaregistrujete, nejlépe asi šest měsíců před příjezdem do Prahy. Pomůžeme vám najít vašeho prvního kouče, pravděpodobně pastora nebo staršího ze sboru, jehož jste členem. Tato počáteční fáze koučování vám pomůže definovat, co se chcete v Praze naučit. Především vy osobně, ale možná se do této definice promítnou také potřeby vašeho sboru.

V prvním měsíci vašeho pobytu v Praze vám bude přidělen kouč spojený s týmem MOSTY. S ním se budete setkávat každý týden, abyste se zamysleli nad tím, co děláte a co se učíte. Možná budete chtít prodiskutovat zpětnou vazbu od vedoucího služby, ve které budete stát, vaše přizpůsobení, věci, se kterými zápasíte, nebo cokoli jiného.

Po návratu domů bychom si přáli, abyste pokračoval v koučování nejméně po dobu několika měsíců s koučem, kterého jste měli v 1. etapě. Pomůže vám to usadit se zpět, ale hlavně najít způsoby, jak aplikovat to, co jste se naučili během stáže, ve vašem sboru.