Co to znamená zúčastnit se stáže mosty?

Jádrem stáže MOSTY je 11 měsíců služby a studia v Praze, kterým předchází několikaměsíční přípravný a přijímací proces. Celá stáž je završena 2 - 3 měsíci koučinku po návratu, který slouží pro úspěšné začlenění získaných dovedností do života a služby doma. 

Před přesunem do Prahy

Po vyplnění předběžné přihlášky, následuje fáze výběrového řízení a vyjasnění očekávání všech zúčastněných stran. Klíčovým aspektem je seznámení s vámi, určení vašich schopností a obdarování, a vytvoření popisu vaší služby a rozvojových cílů. Během této doby navíc budete získávat finanční a modlitební podporu.

V PRAZE

Samotná stáž začíná příjezdem do Prahy začátkem srpna. První měsíc je zaměřen na orientaci ve městě a budování studijní komunity. Tuto část zahájíte společně s týmem MOSTY i s dalšími stážisty, se kterými se budete setkávat v rámci studijní komunity po celou dobu vaší stáže. Pomůžete cizincům se základy českého jazyka a seznámíte se s nimi, stejně jako s dalšími, kteří vás budou stáží provázet. Od září do června bude každý stážista zapojen do aktivní služby na různých místech a v různých sborech, zároveň se ale bude nadále setkávat s ostatními v rámci studijní komunity. Vaše role bude nastavena tak, aby zahrnovala službu dovnitř církve i službu ven. Praxe je organizována ve spolupráci s některým z pražských partnerských sborů, které sdílejí podobný pohled na učednictví a misii. Praxe vám poskytne více příležitostí seznámit se a budovat vztahy s lidmi mimo církev, a také bude zahrnovat pravidelná studijní setkání s ostatními stážisty a vedoucími. Tato setkání se zaměří na aplikaci toho, co se učíte ve své službě, na společné modlitby, a také na budování přátelství mezi účastníky.

Během stáže je prostor i pro společné zastavení, odpočinek, zpětnou vazbu a případnou úpravu plánů. Také se každý měsíc setkáte se svým koučem, který vám pomůže orientovat se ve službě, vztazích, a přizpůsobit se výzvám každodenního mezikulturního života a služby.

NÁVRAT DO DOMÁCÍ KULTURY

Naším přáním je poslat vás na konci stáže MOSTY zpět domů s plánem návratu do života a služby, a s několika měsíci koučovacích rozhovorů, které vás v tom povzbudí. Spolu s vedoucími vašeho místního sboru vám pomůžeme hladce přistát, a najít způsoby, jak aplikovat to, co jste se naučili během stáže.
 

Jako ukázka toho, jak by mohl vypadat váš běžný týden během stáže, poslouží následující rozpis, jehož součástí je:

  • služba v mládeži v jednom z pražských sborů (modré rámečky)
  • služba v Teen Challenge (červené rámečky)
  • misijní komunita a učednická skupina (žluté rámečky)
  • misijní zaměření skupiny je sport a skateboarding
  • některé se překrývají se službou v mládeži a službou v Teen Challenge
  • studijní komunita a osobní rozvoj (fialové rámečky)

Example schedule