Proces & Kritéria

Mezi registrací a zahájením stáže je třeba udělat několik důležitých kroků.

Žádost

Proces výběrového řízení bude zahrnovat osobní rozhovory s vámi a pastorem vašeho sboru, případně i dalšími vedoucími. Toto jsou standardní postupy a jejich cílem je pouze získat jasnou představu o tom, kdo jste, a pomůže nám to dobře vybrat vaše zařazení během stáže. Sdílené informace budeme samozřejmě považovat za důvěrné a zaručujeme, že nebudou předávány dál .

Příprava

Pokud bude vaše žádost o zařazení do programu vyřízena kladně, můžete začít s přípravami. Váš místní sbor s týmem MOSTY budou spolu s vámi pracovat na rozpočtu a fundraisingu. Pomůžeme vám zajistit potřebné finanční prostředky a (modlitební) podporu pro vaši službu v Praze. Také vám poskytneme školení, a během této doby bude zahájen i koučink (viz Koučování).

UMÍSTĚNÍ

V tomto období s vámi také probereme vaše zařazení do služby. To jsou vlastně dvě různá zařazení. Za prvé, budete umístěni do konkrétního sboru. Zde budete mít svůj duchovní domov po příštích jedenáct měsíců.
Vaše druhé zařazení souvisí se službou v oblasti, kterou si vyberete (viz Program). Může to být dětská služba nebo sport, hudba či služba zdravotně postiženým. Hlavním cílem je najít místo, které bude vyhovovat vašim dovednostem. Většinou bude daná služba probíhat ve spolupráci se sborem, kam budete umístění, ale některá specifická služba může být i ve spolupráci s nějakými misijní či dobročinnými organizacemi. 
Je důležité si uvědomit, že obě zařazení (zejména druhé) budou prozatímní, a teprve po příjezdu do Prahy a představení se stanou konečnými.