stromZ Vašich darů jsme mohli podpořit:

 • CB Podblanicko
 • CB Bílina
 • CB Neratovice
 • CB Čelákovice
 • Fond zakládání sborů na Slovensku ve spolupráci s Plant.sk
 • CB Chotěboř
 • Pracovní skupina zakládání sborů v rámci BJB
 • CB Český Krumlov
 • CB Děčín,  Podmokly
 • Vydání knih Základy koučinku Roberta Logana (Coaching 101) a Duch Svatý Daniele Heczka
 • Příprava českých materiálů pro assessment zakladatelů ve spolupráci s CAM, ČEA a M4
 • Projekt Mosty

Dále: Mezisborová služba Tomáše Grulicha - dary určené specificky na tento účel - variabilní symbol 111.